The Nature blossom series(ราคา 4.1-10 ล้านบาท)

 • แบบบ้าน NH 860 (Artemis)
  ราคา : 5.50 ล้านบาท
  พื้นที่ใช้สอย : 250 ตร.ม.
  ขนาดตัวบ้าน : กว้าง 10.30 เมตร ยาว 15.30 เมตร
  ขนาดที่ดิน : ประมาณ 61 ตารางวา
  จุดเด่นของบ้าน :
  รูปลักษณ์เรียบง่าย สบายตา   ฟังก์ชั่นรองรับชีวิตได้หลากหลาย   มีห้องทำงานและห้องพักผ่อนแยกเป็นสัดส่วน คุ้มค่า น่าอยู่ทุกพื้นที่ของบ้าน
  ส่วนประกอบของบ้าน :
ติดต่อเรา