The Nature blossom series(ราคา 4.1-10 ล้านบาท)

 • แบบบ้าน NH 897 Pluto (พลูโต)
  ราคา : 5.80 ล้านบาท
  พื้นที่ใช้สอย : 270 ตร.ม.
  ขนาดตัวบ้าน : กว้าง 10.00 เมตร ยาว 14.50 เมตร
  ขนาดที่ดิน : ประมาณ 60 ตารางวา
  จุดเด่นของบ้าน :
  ส่วนประกอบของบ้าน :
ติดต่อเรา