ผลงานรับสร้างบ้าน : บ้าน 2 ชั้น Contemporary Style (ออกแบบพิเศษ)

ชื่อแบบบ้าน : บ้าน 2 ชั้น Contemporary Style (ออกแบบพิเศษ)
สถานที่ : อ.บางคูวัด จ.ปทุมธานี
รายละเอียด :