ผลงานรับสร้างบ้าน : คุณภัทรพล พวงทอง

ชื่อแบบบ้าน : Regular-B
สถานที่ : ซ.สตรีวิทยา 15 กรุงเทพฯ
รายละเอียด :