ผลงานรับสร้างบ้าน : บ้าน ดร.อิศเรศ วีระประจักษ์

ชื่อแบบบ้าน : แบบบ้าน NH 851 2 ชั้น contemporary Style
สถานที่ : ซ.พัฒนาการ 63 กรุงเทพฯ
รายละเอียด :