ผลงานรับสร้างบ้าน : บ้านคุณเกียรติศักดิ์ จันทร์สม

ชื่อแบบบ้าน : แบบบ้าน NH 877 2 ชั้น Modern Contem Style
สถานที่ : สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี
รายละเอียด :