ผลงานรับสร้างบ้าน : คุณสภา ปานสง่า

ชื่อแบบบ้าน : NH 858 (ปรับแบบพิเศษ)
สถานที่ : ซ.สวนผัก 33 กรุงเทพฯ
รายละเอียด :