ผลงานรับสร้างบ้าน : บ้านคุณยัญยง สุวรรณ์

ชื่อแบบบ้าน : NH 872 (ปรับแบบพิเศษ)
สถานที่ : นวมินทร์ 105 กรุงเทพฯ
รายละเอียด :