ผลงานรับสร้างบ้าน : บ้านคุณปวีณา สังข์ไพร

ชื่อแบบบ้าน : แบบบ้าน Zircon (NH 876) Modern Style
สถานที่ : พึ่งมี 40 กรุงเทพฯ
รายละเอียด : 320 ตารางเมตร