ผลงานรับสร้างบ้าน : บ้านคุณพรทิพย์ สุขอร่าม

ชื่อแบบบ้าน : NH 872 (ปรับแบบพิเศษ)
สถานที่ : พุทธมณฑลสาย 2
รายละเอียด :