ผลงานรับสร้างบ้าน : บ้านคุณวรรษมน แย้มขะมัง

ชื่อแบบบ้าน : แบบบ้านออกแบบพิเศษ
สถานที่ : พระราม 9 กรุงเทพฯ
รายละเอียด :