ผลงานรับสร้างบ้าน : บ้านคุณพฤกษ์ โสโน

ชื่อแบบบ้าน : NH 861 (ปรับแบบพิเศษ)
สถานที่ : พหลโยธิน 63 กรุงเทพฯ
รายละเอียด :