ผลงานรับสร้างบ้าน : บ้านคุณสุมล แตงพลอย

ชื่อแบบบ้าน : แบบบ้าน NH 856 (ปรับแบบพิเศษ)
สถานที่ : พระประแดง สมุทรปราการ
รายละเอียด :