ผลงานรับสร้างบ้าน : บ้านคุณณัฐวี จังคศิริ

ชื่อแบบบ้าน : แบบบ้าน NH 825 (ปรับแบบพิเศษ)
สถานที่ : ซอยสามัคคี 34 นนทบุรี
รายละเอียด :