ผลงานรับสร้างบ้าน : บ้านคุณนิลุบล ไวทยาชีวะ

ชื่อแบบบ้าน : NH 842B (ปรับแบบพิเศษ)
สถานที่ : สุขุมวิท 93 กรุงเทพฯ
รายละเอียด :