ผลงานรับสร้างบ้าน : บ้านคุณธนวัฒน์ อยู่ออมสิน

ชื่อแบบบ้าน : NH 846 (ปรับแบบพิเศษ)
สถานที่ : ซ.พหลโยธิน 54 กรุงเทพฯ
รายละเอียด :