ผลงานรับสร้างบ้าน : บ้านคุณจุลจิรา ทองธิสาร

ชื่อแบบบ้าน : NH 846 (ปรับแบบพิเศษ)
สถานที่ : คลอง 3 ปทุมธานี
รายละเอียด :