ผลงานรับสร้างบ้าน : คุณพัฒนจักร อาสาสรรพกิจ

ชื่อแบบบ้าน : NH 835C (ปรับแบบพิเศษ)
สถานที่ : ซ.วิภาวดี 32 กรุงเทพฯ
รายละเอียด :