ผลงานรับสร้างบ้าน : บ้านคุณมณีรัตน์ ชวเลขยางกูร

ชื่อแบบบ้าน : NH 824 (ปรับแบบพิเศษ)
สถานที่ : ซ.นวมินทร์ 69 กรุงเทพฯ
รายละเอียด :