ผลงานรับสร้างบ้าน : บ้านคุณวิชญ์พงศ์

ชื่อแบบบ้าน : แบบบ้าน NH 896 Moonlight (ปรับแบบพิเศษ)
สถานที่ : อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
รายละเอียด :