บริการตกแต่งภายใน

 • ขั้นตอน
  1. สถาปนิกรับความต้องการกับลูกค้า เรื่องฟังชั่นการใช้งาน, ขนาดพื้นที่ และ สไตล์ที่ต้องการ
  2. นำเสนอแบบแปลน Lay-Out พร้อมนำเสนอ Concept การออกแบบเบื้องต้น และงบประมาณตกแต่งภายใน
  3. มัดจำค่าออกแบบตกแต่งภายใน 30,000 -50,000 บาท
  4. เซ็นสัญญาออกแบบตกแต่งภายใน
  5. ทำภาพ 3D และรายละเอียดแบบทั้งหมด

  อัตราค่าบริการงานออกแบบ
  ขนาดพื้นที่ (ตร.ม)
  ราคา (บาท)
  ไม่เกิน 100 ตร.ม
  80,000
  100 ตร.ม ขึ้นไป
  1,000 บ./ตร.ม

  เงื่อนไขการชำระเงิน
  ชำระ 40%
  เมื่อเซ็นสัญญาออกแบบตกแต่งภายใน
  ชำระ 40%
  เมื่อทำภาพ 3D, แปลนพื้น, รูปด้าน, แปลนผังเฟอร์นิเจอร์, แปลนไฟฟ้า, แปลนฝ้า, ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
  ชำระ 20%
  เมื่อทำแบบรายละเอียดก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - หากเซ็นสัญญาตกแต่งภายในกับบริษัท จะนำค่าออกแบบไปเป็นส่วนลดกับงานก่อสร้าง 100%


ติดต่อเรา