บริการต่อเติมบ้าน

 • ขั้นตอนการประเมินหน้างาน
  บริษัท เนเชอรัลโฮม จำกัด

  ประเภทและลักษณะของงานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  1. การต่อเติม
  2. การปรับปรุง
  3. บ้านหรืออาคารที่สร้างไม่เสร็จ

  1. ประเภทต่อเติม ไม่ว่าจะมีแบบ(แปลน) หรือไม่มี จะคิดค่าตรวจสภาพหน้างานและประเมินราคา 1,000 บาท โดยสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับก็คือ การประเมินสภาพงานว่าสามารถทำได้หรือไม่ ทำแปลนบริเวณต่อเติมเสนอพร้อมราคาค่าก่อสร้างและขอบเขตงานก่อสร้าง

  2. ประเภทงานปรับปรุง แบ่งเป็น
  2.1 มีแบบก่อสร้างอาคารเดิม คิดค่าตรวจสภาพหน้างาน 1,500 บาท
  2.2 ไม่มีแบบก่อสร้างอาคารเดิม คิดค่าตรวจสภาพหน้างาน 3,000 บาท

  สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ แปลนส่วนบริเวณปรับปรุง พร้อมเสนอราคาและขอบเขตงานที่ทำ

  3. บ้านหรืออาคารที่สร้างไม่เสร็จ แบ่งเป็น
  3.1 มีแบบก่อสร้างอาคารเดิม คิดค่าตรวจสภาพหน้างาน 3,000 บาท
  3.2 ไม่มีแบบก่อสร้างอาคารเดิม คิดค่าตรวจสภาพหน้างาน 5,000 บาท
  สิ่งที่ลูกค้าจะได้ีัรับคือ การประเมินราคา ขอบเขตงานที่ทำและวัสดุที่ใช้
  ถ้าลูกค้าต้องการเห็นภาพหรือหน้าตาบ้าน การทำ Perspective (ภาพเสมือนจริง) ราคาภาพละ 3,000 บาท

  การรับประกันงานต่อเติม
  รับประกันผลงาน (ส่วนต่อเติม) 1 ปี


ติดต่อเรา